Wszystkie artykuły

Uncategorized

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na nasze najbliższe bezpłatnewebinarium w czwartek 14 lipca: Kobiety w administracji: jak o nich mówić? Ukończenie webinarium zostanie zwieńczone certyfikatem. Chęć udziału prosimy

Read More »
Uncategorized

Zmiany, zmiany, zmiany…

Już na samą informację o zmianach na poziomie organizacyjnym w firmie, ludzie odczuwają niepokój, niepewność i stres. Tak jesteśmy skonstruowani, że po prostu boimy się zmian. Niestety nie dotyczy

Read More »
Uncategorized

Korekta oświadczenia majątkowego

Spore kontrowersje budzi kwestia składania korekt oświadczeń o stanie majątkowym. O takiej możliwości stanowi ustawa Ordynacja podatkowa. Daje ona prawo złożenia korekty

Read More »
Uncategorized

Dostępność cyfrowa a pismo ręczne

Na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, znajdziemy artykuł poświęcony problematyce oświadczeń majątkowych wypełnianych odręcznie w kontekście dostępności cyfrowej. Tekst jasno wskazuje, że proces

Read More »
Uncategorized

Oferta warsztatowa

Oferujemy bezpłatne warsztaty dotyczące kreatora oświadczeń majątkowych, dodatkowo spotkanie to może zostać powiązane z bezpłatnymi warsztatami z korespondencji elektronicznej w administracji. Zapraszamy do współpracy.  Skontaktuj

Read More »
Uncategorized

Majątek wspólny i majątek odrębny

Jednym z najczęstszych błędów, który może prowadzić do poważnych konsekwencji jest niewykazanie majątku wspólnego. Dlatego, należy pamiętać, że przedmiotem oświadczenia majątkowego jest zarówno majątek wspólny jak i majątek odrębny

Read More »
Uncategorized

Szybkość, łatwość i bezpieczeństwo

Z doświadczenia wiemy, że okres składania oświadczeń majątkowych jest stresujący dla prawie pół miliona osób w Polsce zobowiązanych do ich złożenia. Składają się na to takie

Read More »
Uncategorized

Jawność oświadczeń majątkowych

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne. Nie dotyczy to jednak informacji adresowych dotyczących zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejsca położenia nieruchomości wskazanych przez osobę składającą oświadczenie.  Jawność oświadczeń majątkowych zapewniana jest

Read More »
Uncategorized

Co zawiera oświadczenie majątkowe JST?

Podstawa prawna:  Samorząd województwa (art. 27c ust. 1 ustawy)  Samorząd powiatowy (art. 25c ustawy)  Samorząd gminny (art. 24h ust. 1 ustawy)  W oświadczeniu znajdują

Read More »
Uncategorized

Nieprawda w oświadczeniu majątkowym

Obowiązkiem osoby składającej oświadczenie majątkowe jest rzetelne, staranne i przede wszystkim zgodne z prawdą wypełnienie formularza oświadczenia. Bywa, że przypadki oświadczeń, w których ktoś zawarł

Read More »
Uncategorized

Kto składa oświadczenie majątkowe w gminie?

Składanie oświadczeń o stanie majątkowym, zwane oświadczeniami majątkowymi, obowiązuje osoby pełniące szczególne funkcje w samorządzie terytorialnym. Obowiązek ten uregulowany jest w poszczególnych aktach prawnych z zakresu funkcjonowania JST. Ustawa o samorządzie gminnym zawiera

Read More »
Uncategorized

Oświadczenia majątkowe w JST – podstawa prawna

Nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałby składanie oświadczeń majątkowych przez zobowiązane do tego osoby. W aktualnym stanie prawnym podstawę prawną, z której wynika obowiązek składania oświadczeń majątkowych

Read More »
Uncategorized

Historia oświadczeń majątkowych w Polsce

Historia uregulowań prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych sięga roku 1992. Wówczas, w ustawie z dnia 5 czerwca 1992 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1992 nr 56 poz. 274) pojawił

Read More »
Uncategorized

Oświadczenie majątkowe – co to jest?

Co to jest oświadczenie majątkowe i kto ma obowiązek składać takie oświadczenie? Oświadczenie o stanie majątku własnego i – ewentualnie osób najbliższych – zwane jest potocznie

Read More »

Kim jesteśmy? Jak działamy?