Historia oświadczeń majątkowych w Polsce

Historia uregulowań prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych sięga roku 1992. Wówczas, w ustawie z dnia 5 czerwca 1992 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 1992 nr 56 poz. 274) pojawił się obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez senatorów, posłów, osoby zajmujące państwowe stanowiska kierownicze, osoby wchodzące w skład organów gminy, a także pracowników urzędów państwowych oraz pracowników samorządowych. Jednak w tamtym stanie prawnym obowiązek ten nie obejmował osób zajmujących stanowiska na najwyższych szczeblach władzy.  

Nowa ustawa, tj. wówczas ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, uregulowała kwestię składania oświadczeń przez osoby na najwyższych stanowiskach w państwie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2399). W tym akcie prawnym znalazły się zapisy mające na celu przeciwdziałanie korupcji i wzajemnym negatywnym przenikaniom się sfery władzy publicznej i szeroko pojętego biznesu. 

Wspomniana ustawa do dzisiaj stanowi akt prawny, który najobszerniej opisuje kwestie samych oświadczeń, ale regulacje dotyczące oświadczeń majątkowych i obowiązku ich składania są zawarte w wielu aktach prawnych dotyczących różnych grup bądź sektorów publicznych. Cel tych regulacji jest ten sam. Jest nim utrzymanie przejrzystości i zapobieganie patologiom na styku władza-biznes. Jednocześnie te regulacje zakładają różny zakres informacji jaki należy obowiązkowo umieścić w oświadczeniu majątkowym oraz ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Różnice dotyczą także terminów składania oświadczeń oraz wzorów ich formularzy. 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Uncategorized

Jest nam bardzo miło dzielić się takimi informacjami! 

Centrum Informatyki Resortu Finansów wystawiło nam referencje za terminowe oraz należyte dostarczenie aplikacji OMA, która ma za zadanie wspomagać wypełnianie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Read More »
Uncategorized

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na nasze najbliższe bezpłatnewebinarium w czwartek 14 lipca: Kobiety w administracji: jak o nich mówić? Ukończenie webinarium zostanie zwieńczone certyfikatem. Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez poniższy formularz: https://forms.office.com/r/mbC1rNYfu7

Read More »
Uncategorized

Zmiany, zmiany, zmiany…

Już na samą informację o zmianach na poziomie organizacyjnym w firmie, ludzie odczuwają niepokój, niepewność i stres. Tak jesteśmy skonstruowani, że po prostu boimy się zmian. Niestety nie dotyczy to tylko sfery zawodowej, ale w tym wpisie na tej sferze

Read More »