Najczęściej popełniane błędy w oświadczeniach majątkowych

Trudność związana z wypełnieniem oświadczeń majątkowych związana jest z umiejscowieniem przepisów dotyczących składania oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzorów formularzy w wielu różnych aktach prawnych. Dodatkowe utrudnienie wynika z niejednoznaczności i częstej nieprecyzyjności regulacji prawnych a, co za tym idzie, pozostawieniu tym samym wielu możliwości interpretacyjnych dla zobowiązanych do składania oświadczeń oraz te oświadczenia przyjmujących.  

Najczęściej występujące błędy w oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby zobowiązane, to:

– błędne oszacowanie wartości nieruchomości i ruchomości 

– niewykazanie majątku wspólnego 

– niepodanie jednostek walutowych przy określaniu zasobów pieniężnych 

–  niewykazanie szczegóły zatrudnienia 

– niewykazanie źródeł dochodów 

– pozostawianie pustych rubryk, które powinny być uzupełnione zwrotami „Nie dotyczy” 

– brak podpisu osoby składającej oświadczenie o stanie majątkowym.

Ponadto, jeżeli oświadczanie wypełniamy komputerowo, każdą z wydrukowanych stron należy zaparafować oraz podpisać na ostatniej stronie. Należy pamiętać, że to osoba składająca oświadczenie ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w składanym przez nią oświadczeniu, w tym odpowiedzialność karną za podanie nieprawdy bądź zatajenie prawdy. 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Uncategorized

Jest nam bardzo miło dzielić się takimi informacjami! 

Centrum Informatyki Resortu Finansów wystawiło nam referencje za terminowe oraz należyte dostarczenie aplikacji OMA, która ma za zadanie wspomagać wypełnianie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Read More »
Uncategorized

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na nasze najbliższe bezpłatnewebinarium w czwartek 14 lipca: Kobiety w administracji: jak o nich mówić? Ukończenie webinarium zostanie zwieńczone certyfikatem. Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez poniższy formularz: https://forms.office.com/r/mbC1rNYfu7

Read More »
Uncategorized

Zmiany, zmiany, zmiany…

Już na samą informację o zmianach na poziomie organizacyjnym w firmie, ludzie odczuwają niepokój, niepewność i stres. Tak jesteśmy skonstruowani, że po prostu boimy się zmian. Niestety nie dotyczy to tylko sfery zawodowej, ale w tym wpisie na tej sferze

Read More »