Oświadczenie majątkowe – co to jest?

Co to jest oświadczenie majątkowe i kto ma obowiązek składać takie oświadczenie?

Oświadczenie o stanie majątku własnego i – ewentualnie osób najbliższych – zwane jest potocznie oświadczeniem majątkowym. Jest to obowiązkowe oświadczenie składane przez osoby pełniące ważne funkcje państwowe, rządowe bądź samorządowe. Takie oświadczenie składają także osoby, które zajmują określone stanowiska w sądownictwie. Składanie oświadczenia majątkowego reguluje szereg przepisów prawnych zawartych w różnych ustawach i rozporządzeniach.

Wypełnienie obowiązku nałożonego przez przepisy prawa na niektóre osoby sprawujące funkcje publiczne bądź wykonujące określone zawody ma zapobiegać działaniom korupcyjnym bądź korupcjogennym. Wyznacznikiem obowiązku składania oświadczenia jest generalnie zajmowanie przez daną osobę stanowiska w sferze publicznej o istotnej bądź szczególnej randze. Zajmowanie tych stanowisk wiąże się z posiadaniem rzeczywistych i szczególnych kompetencji decyzyjnych bądź też stanowiska te wiążą się ze szczególnym uczestnictwem w wykonywaniu funkcji publicznych i znacznym wpływem na realizację zadań publicznych. Na tych stanowiskach obserwujemy możliwość podlegania wzajemnym wpływom na styku władzy i biznesu.

W oświadczeniu majątkowym wpisujemy szereg informacji dotyczących posiadanego majątku oraz jego szacowaną wartość. Są to informacje o nieruchomościach, ruchomościach, ale także zobowiązaniach finansowych, jakie posiada osobo składająca oświadczenie. Zakres przedmiotowy oświadczeń majątkowych zawiera się w różnych przepisach prawnych. Jednak te przepisy w podobny sposób określają zakres informacji, które muszą się znaleźć w oświadczeniu. Ogólne zasady dotyczące składania oświadczeń majątkowych są zatem podobne dla osób zobowiązanych do ich składania. Natomiast same formularze oświadczeń mogą się od siebie różnić w zależności od tego jakie stanowisko bądź jaką funkcję pełni dana osoba.

Oświadczenie majątkowe składają zobowiązani także w innych przypadkach. Przykładem mogą być osoby starające się o świadczenia z pomocy społecznej bądź w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego. Innym przykładem, w którym ustawodawca przewidział obowiązek składania oświadczenia majątkowego jest postępowanie o udzielenie ulgi, gdy wierzycielem jest jednostka sektora finansów publicznych. 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Uncategorized

Jest nam bardzo miło dzielić się takimi informacjami! 

Centrum Informatyki Resortu Finansów wystawiło nam referencje za terminowe oraz należyte dostarczenie aplikacji OMA, która ma za zadanie wspomagać wypełnianie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Read More »
Uncategorized

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na nasze najbliższe bezpłatnewebinarium w czwartek 14 lipca: Kobiety w administracji: jak o nich mówić? Ukończenie webinarium zostanie zwieńczone certyfikatem. Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez poniższy formularz: https://forms.office.com/r/mbC1rNYfu7

Read More »
Uncategorized

Zmiany, zmiany, zmiany…

Już na samą informację o zmianach na poziomie organizacyjnym w firmie, ludzie odczuwają niepokój, niepewność i stres. Tak jesteśmy skonstruowani, że po prostu boimy się zmian. Niestety nie dotyczy to tylko sfery zawodowej, ale w tym wpisie na tej sferze

Read More »