Nieprawda w oświadczeniu majątkowym

Obowiązkiem osoby składającej oświadczenie majątkowe jest rzetelne, staranne i przede wszystkim zgodne z prawdą wypełnienie formularza oświadczenia. Bywa, że przypadki oświadczeń, w których ktoś zawarł informacje niezgodne ze stanem faktycznym są szeroko nagłaśniane. Potocznie mówi się wówczas o tym, że ktoś skłamał w oświadczeniu majątkowym. Jakie konsekwencje prawne rodzi niezgodność informacji zawartych w oświadczeniu ze stanem faktycznym? Kto odpowiada za te niezgodności?

Chociaż prawidłowe wypełnienie oświadczenia nastręcza wielu trudności to za nieprawdziwe dane w oświadczeniu odpowiada zawsze osoba, która je składa. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność karną, na gruncie prawa karnego powiemy o podaniu nieprawdy bądź zatajeniu prawdy w oświadczeniu majątkowym.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Jest to zatem taka sama odpowiedzialność jak za złożenie fałszywych zeznań. Zgodnie z przywołanym artykułem ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 233 § 1 Kodeksu karnego). 

Przyjmuje się, że sprawca, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje fałszywie. Są dwa sposoby, na jakie sprawca może dopuścić się tego przestępstwa. Pierwsze to działanie (zeznanie nieprawdy), drugie to zaniechanie (zatajenie prawdy). Zatajenie prawdy oznacza świadome utrzymanie w tajemnicy okoliczności mogącej mieć istotne znaczenie dla sprawy. Przemilczenie także jest uznane za zatajenie prawdy. 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Uncategorized

Jest nam bardzo miło dzielić się takimi informacjami! 

Centrum Informatyki Resortu Finansów wystawiło nam referencje za terminowe oraz należyte dostarczenie aplikacji OMA, która ma za zadanie wspomagać wypełnianie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Read More »
Uncategorized

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na nasze najbliższe bezpłatnewebinarium w czwartek 14 lipca: Kobiety w administracji: jak o nich mówić? Ukończenie webinarium zostanie zwieńczone certyfikatem. Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez poniższy formularz: https://forms.office.com/r/mbC1rNYfu7

Read More »
Uncategorized

Zmiany, zmiany, zmiany…

Już na samą informację o zmianach na poziomie organizacyjnym w firmie, ludzie odczuwają niepokój, niepewność i stres. Tak jesteśmy skonstruowani, że po prostu boimy się zmian. Niestety nie dotyczy to tylko sfery zawodowej, ale w tym wpisie na tej sferze

Read More »