Co zawiera oświadczenie majątkowe JST?

Podstawa prawna: 

Samorząd województwa (art. 27c ust. 1 ustawy) 

Samorząd powiatowy (art. 25c ustawy) 

Samorząd gminny (art. 24h ust. 1 ustawy) 

W oświadczeniu znajdują się cztery grupy informacji: 

  1. Zasoby pieniężne, nieruchomości, udziały i akcje w spółkach handlowych oraz informacje o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych. 
  1. Dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. 
  1. Mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 złotych. 
  1. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz informacje o warunkach, na jakich zostały udzielone. 

Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest zobowiązana do zamieszczania w nim informacji zgodnych z prawdą, starannie i w sposób pełny, co oznacza, że nie żadna z rubryk nie może zostać niewypełniona. Jeśli poszczególne rubryki nie znajdują zastosowania w przypadku osoby składającej oświadczenie, wówczas powinna ona wpisać informację “nie dotyczy”.  

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i zagranicą, a także obejmuje wierzytelności pieniężne. W oświadczeniu majątkowym nie wpisujemy przedmiotów, dochodów, wierzytelności, zobowiązań, wchodzących w skład majątku osobistego (odrębnego) współmałżonka osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia majątkowego. 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Uncategorized

Jest nam bardzo miło dzielić się takimi informacjami! 

Centrum Informatyki Resortu Finansów wystawiło nam referencje za terminowe oraz należyte dostarczenie aplikacji OMA, która ma za zadanie wspomagać wypełnianie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Read More »
Uncategorized

Zapraszamy na warsztaty

Zapraszamy na nasze najbliższe bezpłatnewebinarium w czwartek 14 lipca: Kobiety w administracji: jak o nich mówić? Ukończenie webinarium zostanie zwieńczone certyfikatem. Chęć udziału prosimy zgłaszać poprzez poniższy formularz: https://forms.office.com/r/mbC1rNYfu7

Read More »
Uncategorized

Zmiany, zmiany, zmiany…

Już na samą informację o zmianach na poziomie organizacyjnym w firmie, ludzie odczuwają niepokój, niepewność i stres. Tak jesteśmy skonstruowani, że po prostu boimy się zmian. Niestety nie dotyczy to tylko sfery zawodowej, ale w tym wpisie na tej sferze

Read More »