Już 2400 użytkowników korzysta z kreatora oświadczeń majątkowych.
Dołącz do nich!

Przez lata analizowaliśmy potrzeby pracowników i klientów różnych jednostek administracji samorządowej. Jednym z wielu obszarów, w których zdefiniowaliśmy potrzebę wprowadzenia ulepszeń przy wykorzystaniu narzędzi IT, są właśnie oświadczenia majątkowe. Ustaliliśmy, że dokumenty te sprawiają liczne problemy, jest też przy wypełnianiu ich wysoka występowalność błędów, które to mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego w celu uniknięcia tych nieprawidłowości dostarczamy aplikację OMA – oświadczenia majątkowe. 


Przeprowadzona przez nas analiza pozwoliła ustalić nam zbiór 15 najczęściej popełnianych błędów oraz występujących problemów. Odpowiedzią na usprawnienie procesu wypełniania oświadczeń majątkowych jest aplikacja OMA.

Najważniejsze korzyści:

Dla Twojego Urzędu:

Dla Ciebie:

Sprawdź referencje: