Author name: Karolina C.

Analityk z doświadczeniem w administracji rządowej

Jest nam bardzo miło dzielić się takimi informacjami! 

Centrum Informatyki Resortu Finansów wystawiło nam referencje za terminowe oraz należyte dostarczenie aplikacji OMA, która ma za zadanie wspomagać wypełnianie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Warto wspomnieć, że zamówienie obejmowało wersję lokalną i sieciową aplikacji, a także wytworzenie dokumentacji użytkownika i administratora.  Jesteśmy dumni, że możemy pozytywnie wpływać na komfort pracy pracowników i funkcjonariuszy tak prestiżowych instytucji. 

Jest nam bardzo miło dzielić się takimi informacjami!  Read More »

Zmiany, zmiany, zmiany…

Już na samą informację o zmianach na poziomie organizacyjnym w firmie, ludzie odczuwają niepokój, niepewność i stres. Tak jesteśmy skonstruowani, że po prostu boimy się zmian. Niestety nie dotyczy to tylko sfery zawodowej, ale w tym wpisie na tej sferze się skupimy. Dlaczego więc nawet pozytywna zmiana niesie ze sobą takie emocje? Ludzie przeżywają stratę. Nowe podejście do zadania, nowe obowiązki i wyjście z utartego szablonu działania, sprawia, że część osób jest zmuszona wyjść ze swojej strefy

Zmiany, zmiany, zmiany… Read More »

Czy epidemia COVID nada rozpędu cyfryzacji w Polsce?

Prawie dwuletnia pandemia koronawirusa była sprawdzianem dla nas wszystkich. Ten trudny okres zweryfikował naszą rzeczywistość i nagle Polska, jako kraj silnie tkwiący w papierologii i papierowym obiegu dokumentów, stanął przed dużym wyzwaniem. Chociaż o tym, jak ważna jest cyfryzacja mówi się od dawna, to sytuacja szybko uświadomiła wszystkim, że ważniejszy od obiegu dokumentów, jest obieg informacji. Po czasie wiemy już, że biznes w większości przypadków się obronił,

Czy epidemia COVID nada rozpędu cyfryzacji w Polsce? Read More »

Mała, ale znacząca zmiana dla naszej planety

Czy wiesz, że aby uzyskać tonę papieru, trzeba ściąć około 17 drzew? Na szczęście, ludzie stają się coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych ze środowiskiem i wiedzą, że jeżeli każdy wprowadzi drobne zmiany w swoim życiu, to razem sprawimy, że stan naszej planety się poprawi. Ukłonem w stronę ekologii jest nasza aplikacja OMA, która nie tylko ułatwia wypełnianie formularza oświadczenia majątkowego, ale unikając niepotrzebnych wydruków, pozwala zaoszczędzić papier. Każdy kto

Mała, ale znacząca zmiana dla naszej planety Read More »

Konsekwencje braku odpowiedniego zabezpieczania danych osobowych

Ostatnio w serwisach informacyjnych mogliśmy przeczytać doniesienie: „Z krakowskiej prokuratury wyciekły dane osobowe przynajmniej pięciu śledczych”. Konsekwencje tego zapewne niezamierzonego działania, mogły być niebezpieczne dla funkcjonariuszy śledczych. W tym przypadku czytamy tylko o konsekwencjach dyscyplinarnych wyciągniętych w stosunku do urzędników odpowiedzialnych za proces oświadczeń majątkowych oraz wdrożeniu dodatkowego mechanizmu kontrolnego. Bardziej odczuwalne konsekwencje wycieku danych osobowych, mogły poczuć osoby związane z Krajową Szkołą Sądownictwa

Konsekwencje braku odpowiedniego zabezpieczania danych osobowych Read More »

Korekta oświadczenia majątkowego

Spore kontrowersje budzi kwestia składania korekt oświadczeń o stanie majątkowym. O takiej możliwości stanowi ustawa Ordynacja podatkowa. Daje ona prawo złożenia korekty do złożonej już deklaracji, ale musi ona zostać uzupełniona o pisemne uzasadnienie składanej poprawki. Uprawnienie do skorygowana deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego (w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego) lub kontroli podatkowej (w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą

Korekta oświadczenia majątkowego Read More »

Dostępność cyfrowa a pismo ręczne

Na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, znajdziemy artykuł poświęcony problematyce oświadczeń majątkowych wypełnianych odręcznie w kontekście dostępności cyfrowej. Tekst jasno wskazuje, że proces oraz wymogi związane z dostępnością cyfrową są nieuniknione i będą z czasem wymagały nowych rozwiązań. Dostępność cyfrowa oświadczeń majątkowych, okazuje się nie lada wyzwaniem, gdyż urzędnicy publikujący skany oświadczeń chcąc zachować zgodność z przepisami prawa, powinni wpisać w opisie alternatywnym treść, która wcześniej została napisana

Dostępność cyfrowa a pismo ręczne Read More »

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego oraz przypadki składania oświadczeń w JST

Gmina Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta:  Składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W dniu

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego oraz przypadki składania oświadczeń w JST Read More »

Majątek wspólny i majątek odrębny

Jednym z najczęstszych błędów, który może prowadzić do poważnych konsekwencji jest niewykazanie majątku wspólnego. Dlatego, należy pamiętać, że przedmiotem oświadczenia majątkowego jest zarówno majątek wspólny jak i majątek odrębny tej osoby. W tym przypadku należy się odnieść do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 31 § 2 do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; 3)

Majątek wspólny i majątek odrębny Read More »

Szybkość, łatwość i bezpieczeństwo

Z doświadczenia wiemy, że okres składania oświadczeń majątkowych jest stresujący dla prawie pół miliona osób w Polsce zobowiązanych do ich złożenia. Składają się na to takie czynniki jak terminy składania, problemy z interpretacją oraz zmiany w wymogach. Dodatkowo, wiele osób zobowiązanych przechowuje kopię swojego oświadczenia, co sprawia, że może ona się zgubić lub trafić w niepowołane ręce. Aplikacja OMA zapewnia nie tylko pomoc w wypełnieniu oświadczenia majątkowego, ale co bardzo istotne, zachowuje

Szybkość, łatwość i bezpieczeństwo Read More »