Oświadczenie majątkowe – co to jest?

Co to jest oświadczenie majątkowe i kto ma obowiązek składać takie oświadczenie? Oświadczenie o stanie majątku własnego i – ewentualnie osób najbliższych – zwane jest potocznie oświadczeniem majątkowym. Jest to obowiązkowe oświadczenie składane przez osoby pełniące ważne funkcje państwowe, rządowe bądź samorządowe. Takie oświadczenie składają także osoby, które zajmują określone stanowiska w sądownictwie. Składanie oświadczenia majątkowego reguluje szereg przepisów prawnych zawartych w różnych ustawach i rozporządzeniach. Wypełnienie obowiązku nałożonego przez przepisy …

Oświadczenie majątkowe – co to jest? Read More »