Dostępność cyfrowa a pismo ręczne

Na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, znajdziemy artykuł poświęcony problematyce oświadczeń majątkowych wypełnianych odręcznie w kontekście dostępności cyfrowej. Tekst jasno wskazuje, że proces oraz wymogi związane z dostępnością cyfrową są nieuniknione i będą z czasem wymagały nowych rozwiązań. Dostępność cyfrowa oświadczeń majątkowych, okazuje się nie lada wyzwaniem, gdyż urzędnicy publikujący skany oświadczeń chcąc zachować zgodność z przepisami prawa, powinni wpisać w opisie alternatywnym treść, która wcześniej została napisana […]

Dostępność cyfrowa a pismo ręczne Read More »