Author name: Róża K.

Oświadczenia majątkowe w województwie – kto jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych?

Składanie oświadczeń o stanie majątkowym, zwane oświadczeniami majątkowymi, obowiązuje osoby pełniące szczególne funkcje w samorządzie terytorialnym. Obowiązek ten uregulowany jest w poszczególnych aktach prawnych z zakresu funkcjonowania JST.  Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1668 ze zm.) do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani są:  Radny,  członek zarządu województwa,  skarbnik województwa,  sekretarz województwa,  kierownik wojewódzkiej samorządowej …

Oświadczenia majątkowe w województwie – kto jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych? Read More »

Termin składania oświadczenia majątkowego w JST

Osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązane przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego muszą je złożyć w określonym terminie. Ten termin to 30 kwietnia danego roku a oświadczenie uwzględnia stan majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Wyjątkiem był rok 2020. Z powodu pandemii oświadczenia za 2019 rok można było składać do 31 maja 2020 roku.