Author name: Klara K.

Konsultantka IT

Co zawiera oświadczenie majątkowe JST?

Podstawa prawna:  Samorząd województwa (art. 27c ust. 1 ustawy)  Samorząd powiatowy (art. 25c ustawy)  Samorząd gminny (art. 24h ust. 1 ustawy)  W oświadczeniu znajdują się cztery grupy informacji:  Zasoby pieniężne, nieruchomości, udziały i akcje w spółkach handlowych oraz informacje o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane

Co zawiera oświadczenie majątkowe JST? Read More »